ΚΑΛΟΥΠΙΑ

Η εταιρία μας με όλα τα υπερσύγχρονα μηχανήματα και την τεχνογνωσία που διαθέτει επιτυγχάνει την άριστη ποιότητα των καλουπιών και την ευελιξία για την παραγωγή μικρών και μεγάλων παραγωγών.

Στο μηχανουργείο μας μπορούμε να προσφέρουμε:

  • Πλήρης σχεδιαστική υποστήριξη για την εξέλιξη νέων προϊόντων.
  • Σχεδίαση και κατασκευή καλουπιών για την παραγωγή πρωτοτύπων, περιορισμένης παραγωγής ή και μαζικής παραγωγής πλαστικών αντικειμένων.
  • Επίσης μπορούμε να πραγματοποιήσουμε γενική επισκευή καλουπιών.

Δείγματα από καλούπια

Καλούπια injection

Blow(φυσητά)

Vacuum forming, thermoforming

R.I.M mold

Μήτρες και καλύμπρες extruder

Κοπτικά – Διαμορφωτικά